Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  4.11.2019 15:15
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-700/19
INI-689/19

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

REKORDEN OKTOBER V TERMAH ČATEŽ

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja naslednje poročilo:

V mesecu oktobru 2019 so gostje v Termah Čatež, d.d. realizirali 43.765 nočitev, kar je porast za 18,5% glede na isto obdobje leta 2018.

Izjemno je bilo tudi število kopaliških vstopov, saj je bazene Term Čatež, d.d. obiskalo 55.704 kopalcev, kar je za 12,6% več kot leta 2018.

Projekcije obiska kažejo, da se bo rast, tako prenočitev kot kopalcev v Termah Čatež, d.d. nadaljevala v celotnem letu 2019.

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za odboje najmanj 5 let od datuma objave, pod naslovom:

 

O podjetju – medijsko središče – sporočila za javnost

Uprava
Datum: 5.11.2019