Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  4.11.2019 10:00
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-699/19
INI-687/19

NLB, d. d., Ljubljana

Objava srečanj z investitorji in načrtovane izdaje podrejenih obveznic za uvrstitev v dodatni kapital

NLB d.d je naročila UBS Investment Bank, da skupaj z NLB d.d. organizira vrsto srečanj z vlagatelji v obveznice po Evropi in vrsto klicev z vlagatelji med 6 in 8 novembrom 2019.  Če bodo tržne razmere to dopuščale, bo sledila izdaja podrejenih obveznic z dospelostjo čez 10 let in možnost predčasnega odpoklica po 5 letih, ki bodo ponujene dobro poučenim vlagateljem izven Združenih držav Amerike. NLB ne namerava storiti ničesar za dopustitev javne ponudbe obveznic v katerikoli državi.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 4. 11. 2019 dalje na voljo na uradni spletni strani Izdajatelja (www.nlb.si).

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 5.11.2019