Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Letna računovodska in revizijska poročila
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  30.10.2019 15:01
Oznaka objavljenega dokumenta : AR-77/19
AR-72/19

DATALAB, d.d., Ljubljana

Objava revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja  revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2019, ki se je začelo dne 1.7.2018 in končalo dne 30.6.2019.

 

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 30.10.2019 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 

Upravni odbor družbe Datalab d.d.

Datum: 4.11.2019