Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  7.10.2019 09:00
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-645/19
INI-634/19

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Sava Re, d.d., preverja možnosti za izdajo podrejene obveznice

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje, Sava Re, d.d., obvešča javnost, da preverja možnosti za izdajo podrejene obveznice z namenom optimizacije kapitalske strukture Zavarovalne skupine Sava.

Družba bo sprejela odločitev o izdaji podrejene obveznice po preveritvi tržnih pogojev.

Informacija ne predstavlja javne ponudbe obveznic v smislu Zakona o trgu finančnih instrumentov niti ne predstavlja nikakršne obveznosti pozavarovalnice za izvedbo izdaje obveznic.

Predstavitev Zavarovalne skupine Sava je pripeta.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Save Re, d.d., https://www.sava-re.si/si/ od 7. 10. 2019 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Save Re, d.d.
Datum: 8.10.2019