Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Polletna računovodska in revizijska poročila / omejeni pregledi
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  3.10.2019 15:20
Oznaka objavljenega dokumenta : SAR-50/19
SAR-47/19

KD Group, d.d., Ljubljana

Sklic na dokument: Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Skupine KD Group in družbe KD Group d.d.

Obvestilo o popravku nerevidiranega polletnega poročila o poslovanju Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. z objavo revidiranega polletnega poročila o poslovanju Skupine KD Group in družbe KD Group d.d

Družba KD Group, finančna družba, d. d. Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KD Group d. d.)  v skladu s 17. členom Uredbe 596/2014/EU obvešča javnost o popravku Nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine KD Group in družbe KD Group d. d. za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2019,  ki ga je družba objavila dne 28. 8. 2019.

 

KD Group d. d. ni zakonsko zavezana k reviziji polletnega poročila, vendar se je zaradi poslovnih razlogov odločila za revidiranje. V postopku revizije polletnega poročila je bila podana zahteva, da se ponovno presodi znamenja oslabitve in oceni pošteno vrednost finančne naložbe v delnice slovenske poslovne banke. Na osnovi novih predpostavk in metod vrednotenja je bil pripoznan znesek slabitve finančne naložbe na dan 30. 6. 2019 v višini 2.180.945,50 EUR.

 

KD Group  d. d. zaradi popravka iz zgoraj navedenih razlogov objavlja  Revidirano  poročilo o poslovanju Skupine KD Group in družbe KD Group d. d. za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2019, skupaj s poročilom revizorja, ki ga je upravni odbor potrdil na seji dne 3. 10. 2019.

To obvestilo bo od 3.10.2019 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav, najmanj 10  let od datuma objave.  

KD Group d.d.
Upravni odbor
Datum: 4.10.2019