Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  2.10.2019 15:57
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-644/19
INI-633/19

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 19. člena Uredbe o zlorabi trga (596/2014 - Uredba MAR), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/522 in Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 družba Salus, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46a, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) objavlja obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb, ki ga je družba prejela dne 2.10.2019. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 2.10.2019 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 3.10.2019