Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  30.9.2019 09:48
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-639/19
INI-628/19

M1, d.d., Ljubljana

Seznam poslov s povezanimi osebami za prvo polletje poslovnega leta 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba M1 d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 7. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb, 5. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb in 106. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov družbe M1 d.d., finančna družba d.d., Vojkova cesta 58, Ljubljana objavlja seznam poslov, ki jih je družba sklenila s povezanimi osebami v obdobju od 01.01.2019 do 30.06.2019.

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe www.m1-dd.si od 30.09.2018 dalje najmanj 10. let.

Datum: 1.10.2019