Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Polletna računovodska in revizijska poročila / omejeni pregledi
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  28.8.2019 15:15
Oznaka objavljenega dokumenta : SAR-19/19
SAR-17/19

KD Group, d.d., Ljubljana

Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Skupine KD Group in družbe KD Group d.d.

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 112. ter 113. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2019, kot ga je upravni odbor družbe potrdil na svoji seji 28. 8. 2019.

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletnih straneh družbe www.kd-group.com od 28. 8. 2019 dalje, najmanj 10 let od datuma objave.

 

KD Group d.d.
Datum: 29.8.2019