Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  12.8.2019 08:15
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-563/19
INI-553/19

KD Group, d.d., Ljubljana

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu s prvim odstavkom 4. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur. l. RS, št. 99/07) KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja podatke o sestavi sredstev družbe in desetih največjih posamičnih naložbah družbe. Mesečno poročilo po stanju na dan 31.7.2019 je v priponki.

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletni strani družbe KD Group d.d. www.kd-group.com od  12.8.2019 dalje, najmanj 5 let od datuma objave.

 

KD Group d.d.
Datum: 13.8.2019