Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  9.8.2019 15:35
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-40/19
TOS-40/19

UNION HOTELI d.d.

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNION HOTELI d. d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja obvestilo o odkupu lastnih delnic.

Družba obvešča javnost, da je skladno s pooblastilom in sprejetimi sklepi 33. skupščine ter sklepom upravnega odbora na Ljubljanski borzi kupila:

  • dne 6.8.2019 5.000 lastnih delnic po ceni 20,80 eur na delnico, kar predstavlja 0,2787 % vseh izdanih delnic.
  • dne 7.8.2019 3.500 lastnih delnic po ceni 21,00 eur na delnico, kar predstavlja 0,1951 % vseh izdanih delnic.
  • dne 8.8.2019 1.491 lastnih delnic po ceni 20,80 eur na delnico, kar predstavlja 0,0831 % vseh izdanih delnic

Skupaj je družba dne 6.8, 7.8 in 8.8.2019 kupila 9.991 lastnih delnic, kar predstavlja 0,5569 % vseh izdanih delnic.

Nakup lastnih delnic je družba UNION HOTELI d.d. izvedla preko borznega člana NLB d.d.

Skupno število vseh izdanih delnic  je 1.793.869.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 19.986 delnic,  kar je predstavljalo 1,0584 odstotnega deleža vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po omenjenem nakupu je 28.977, kar predstavlja 1,6153 odstotnega deleža vseh izdanih delnic.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe https://www.uhcollection.si/ od 09.08.2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Glavni izvršni direktor:
Matej Rigelnik
Datum: 12.8.2019