Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  5.8.2019 15:01
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-556/19
INI-546/19

HRAM HOLDING, d.d., Ljubljana

Mesečno poročilo - julij 2019

Objava mesečnega poročila

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

Mesečno poročilo na dan 31.07.2019

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava
Datum: 6.8.2019
Pripeti dokumenti:  Mesečno poročilo