Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Polletna računovodska in revizijska poročila / omejeni pregledi
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  1.8.2019 08:15
Oznaka objavljenega dokumenta : SAR-7/19
SAR-7/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2019. 

Poročilo o poslovanju in sporočilo za javnost sta v prilogi.

 

Poročilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 1. 8. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 2.8.2019