Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  10.7.2019 09:28
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-506/19
INI-499/19

M1, d.d., Ljubljana

Mesečno poročanje v Skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

M1, finančna družba, d.d., Vojkova cesta 58, Ljubljana, v skladu s prvim odstavkom 4. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur. l. RS, št. 99/07) objavlja podatke o sestavi sredstev družbe in desetih največjih posamičnih naložbah družba. Mesečno poročilo po stanju na dan 30.06.2019 je v priponki.

To obvestilo bo od 10.07.2019 dalje objavljamo tudi na spletnih straneh družbe www.m1-dd.si najmanj 10. let.

Datum: 11.7.2019