Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  5.7.2019 15:30
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-500/19
INI-493/19

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Delovanje Skupine Telekom Slovenije na Kosovu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Skladno s strategijo Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2019-2023, ki predvideva tudi možnost nadaljnje konsolidacije prek širitve ali dezinvestiranja na trgih, kjer Skupina Telekom Slovenije deluje, Telekom Slovenije, d.d., pričenja z aktivnostmi prodaje 100-odstotnega deleža v kosovski družbi IPKO Telecommunications LLC.

Telekom Slovenije, d.d., bo deležnike o nadaljnjih postopkih obveščal prek sistema SEOnet in svoje spletne strani.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 8.7.2019