Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  5.7.2019 08:15
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-497/19
INI-490/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Obvestilo o sklepih 25. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 25. redne skupščine delničarjev.
 

Sprejeti sklepi so v prilogi.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 5. 7. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 8.7.2019
Pripeti dokumenti:  Sklepi 25. skupščine