Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  4.7.2019 13:40
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-493/19
INI-486/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Informacija o oceni poslovanja skupine Krka v prvem polletju 2019

Glede na člen 17 Uredbe (EU) št. 596/2014, družba Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) objavlja informacijo o oceni poslovanja v prvem polletju 2019. 
 

Sporočilo za javnost je v prilogi. 

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 4. 7. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 5.7.2019