Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  2.7.2019 15:14
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-488/19
INI-481/19

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Izvedena transakcija o refinanciranju nadrejenega posojila

Ob zmanjšani zadolženosti in povečani kreditni sposobnosti se še naprej krepi zaupanje v Skupino Mercator

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Mercator in VTB Bank (Europe) SE sta konec maja podpisali pogodbeno dokumentacijo za refinanciranje nadrejenega dolga Skupine Mercator. VTB Bank (Europe) SE je s podpisom pogodbene dokumentacije izkazala močno podporo in zaupanje v uspešnost poslovanja in dolgoročni razvoj Skupine Mercator. Zdaj je bila izvedena tudi transakcija v skladu s pogodbo. Mercator je v fazi pridobivanja ponudb za refinanciranje prejel več ponudb bank, kar potrjuje tudi bistveno večje zaupanje bank v uspešno prestrukturiranje, ki ga je Mercator izvedel v zadnjih dveh letih.

Refinanciranje nadrejenega dolga v višini 80 mio EUR po bistveno boljših pogojih je pomemben del uresničevanja dolgoročne strategije Mercatorja. Po zaključeni, zelo uspešni prvi fazi celovitega prestrukturiranja skupine Mercator, ki je zajemala stabilizacijo poslovanja, operativni načrt za učinkovito poslovanje, novo marketinško strategijo in ponovni vstop na trg Bosne in Hercegovine, Mercator danes uspešno uresničuje naslednje ključne korake k doseganju vseh strateških ciljev. Mercator je v zadnjem obdobju bistveno povišal EBITDA in tudi prihodke, z zelo uspešnimi projekti monetizacije pa je tudi bistveno znižal zadolženost. Sklenitev pogodbe o refinanciranju, ki ga je podprla VTB Bank (Europe) SE, zagotavlja temelje za dokončanje finančne konsolidacije, predvsem pa tudi zagotavljanje sredstev za nov razvojni ciklus, katerega temelj je nenazadnje tudi investicija v nov logistični center v Ljubljani. Mercator lahko z uspešnim razvojem in uspešnim poslovanjem zagotavlja tudi dolgoročni razvoj dobaviteljev v Sloveniji in regiji. Mercator je namreč, kot največji regijski trgovec, hrbtenica razvoja pridelave in predelave hrane v Sloveniji in regiji.

Obvestilo bo od 2. 7. 2019 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava
Datum: 3.7.2019