Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  15.5.2019 08:17
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-317/19
INI-315/19

VIPA HOLDING, d.d.

Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2019

Na podlagi Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID, Ur. l. RS št. 68/2007 z dne 30.07.2007) in 4. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur. l. RS št. 99/2007 z dne 30.10.2007) in določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba VIPA HOLDING, d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina objavlja

NADZOROVANO INFORMACIJO O OBJAVI

MESEČNEGA POROČILA PO STANJU NA DAN 30. 04. 2019.

Družba VIPA HOLDING, d.d. objavlja mesečno poročilo po stanju na dan 30.04.2019, ki je od danes dalje dostopno na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Mesečno poročilo po stanju na dan 30.04.2019 in to obvestilo bosta od 15.05.2019 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Uprava družbe
Datum: 16.5.2019