Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  13.5.2019 10:10
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-310/19
INI-308/19

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Odstop dveh članov nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., je prejela dokumentacijo o odstopu Irene Weber in Vladimirja Bošnjaka s funkcije člana nadzornega sveta z dnem 5. 6. 2019.

Obvestilo bo od 13. 5. 2019 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

 

 

Poslovni sistem Mercator, d. d.,
Uprava
Datum: 14.5.2019