Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  5.2.2019 08:41
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-39/19
INI-41/19

INTEREUROPA, d.d., Koper

Povzetek Strateškega načrta skupine Intereuropa 2018-2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Intereuropa, Globalni logistični servis, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. se je na svoji seji 22. 11. 2018 seznanil s Strateškim načrtom skupine Intereuropa 2018 – 2022. V prilogi objavljamo njegov povzetek.

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.si najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 6.2.2019