Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Polletna računovodska in revizijska poročila / omejeni pregledi
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  13.9.2018 10:51
Oznaka objavljenega dokumenta : SAR-36/18
SAR-36/18

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., Ljubljana

Nerevidirano polletno poročilo družbe in skupine SDH 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in 112. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov Slovenski državni holding d. d. v priponki objavlja nerevidirano polletno poročilo družbe in skupine SDH za obdobje januar – junij 2018.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo od  13. 9. 2018 dalje tudi na spletni strani družbe www.sdh.si za obdobje najmanj desetih let.

Z nerevidiranim polletnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – junij 2018  družbe in skupine SDH se je na svoji 37. redni seji dne 12. 9. 2018 seznanil tudi nadzorni svet družbe.

Uprava
Slovenski državni holding d. d.
Datum: 14.9.2018