Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  12.9.2018 11:33
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-735/18
INI-718/18

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d. d.

Odstop člana nadzornega sveta

Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d. d. se je seznanil z odstopno izjavo Simona Kolenca ter soglašal z njegovim predlogom, da z dnem 7. 9. 2018 odstopi s funkcije člana nadzornega sveta.

Sporočilo bo od 12. 9. 2018 in najmanj do 12. 9. 2023 objavljeno tudi na spletnih straneh www.dbs.si.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke
Datum: 13.9.2018