Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  12.9.2018 11:24
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-734/18
INI-717/18

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Odziv na objave v medijih

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe  (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nekateri mediji so 11. 9. 2018 popoldan in 12. 9. 2018 poročali o sklenitvi potencialne poravnave med družbama Telekom Slovenije, d.d., in T-2 d.o.o, ob tem pa se sklicevali na neuradne vire. V zvezi s tem v Telekomu Slovenije, d.d., pojasnjujemo, da delničarje in ostalo zainteresirano javnost o vseh tovrstnih zaključenih aktivnostih redno in ažurno obveščamo skladno s pravili, ki veljajo za družbe v prvi borzni kotaciji, kar pomeni, da javnost obvestimo, ko in če do takšnega dogodka pride. Telekom Slovenije, d.d., špekulacij ne bo komentiral.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 13.9.2018