Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Polletna računovodska in revizijska poročila / omejeni pregledi
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  12.9.2018 08:15
Oznaka objavljenega dokumenta : SAR-35/18
SAR-35/18

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Nerevidirano polletno poročilo 2018

Skladno s 112. in 113. členom ZTFI objavljamo nerevidirano polletno poročilo 2018. Poročilo bo objavljeno in vsaj 10 let dostopno tudi na spletnih straneh družbe.

Cinkarna Celje, d.d.
Uprava
Datum: 13.9.2018