Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  11.9.2018 08:58
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-731/18
INI-714/18

M1, d.d., Ljubljana

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

M1. finančna družba, d.d., Vojkova cesta 58, Ljubljana v skladu s prvim odstavkom 4. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb ( Ur. l. RS, št, 99/07) objavlja podatke o sestavi sredstev družbe in desetih največjih posamičnih naložbah družbe. Mesečno poročilo po stanju na dan 31.8.2018 je v priponki.

To obvestilo bo od 11.9.2018 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.m1-dd.si najmanj 10. let.

Datum: 12.9.2018