Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  10.9.2018 13:21
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-730/18
INI-713/18

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 DOBRNA objavlja naslednje obvestilo o spremembi pomembnih deležev delnic izdajatelja z oznako ZDDG:

Družba Terme Dobrna d.d. je dne 10.9.2018 prejela Obvestilo za obveščanje o spremebi pomembnih deležev (P-DEL) s strani družbe SORS d.o.o., Kerenčičeva ulica 5, Maribor, ki ga v celoti objavlja v prilogi.

To obvestilo bo od 10.9.2018 dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si (v rubriki Za vlagatelje).

Uprava
Datum: 11.9.2018
Pripeti dokumenti:  Obvestilo delničarja