Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  7.9.2018 15:14
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-726/18
INI-709/18

Certa d.d.

Mnenje uprave ciljne družbe glede prevzemne ponudbe

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) uprava družbe (direktor) Certa d.d., Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerkno kot ciljna družba objavlja naslednje sporočilo:

Uprava (direktor) ciljne družbe Certa d.d. v prilogi objavlja Mnenje uprave ciljne družbe glede prevzemne ponudbe.

To obvestilo bo objavljeno še najmanj 5 (pet) let od dneva objave.

CERTA d.d.
Direktor:
Mojca Černe Pucer
Datum: 10.9.2018