Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  12.4.2018 15:01
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-290/18
INI-280/18

HRAM HOLDING, d.d., Ljubljana

Mesečno poročilo - marec 2018

Objava mesečnega poročila

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

Mesečno poročilo na dan 31.03.2018

Uprava
Datum: 13.4.2018
Pripeti dokumenti:  Mesečno poročilo