Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  29.7.2022 16:00
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-519/22
INI-512/22

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Sklic 40. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje direktor družbe sklicuje

 

40. skupščino delničarjev družbe KOMPAS SHOP d.d.,

ki bo dne 30.08.2022 ob 06:30 uri v 2. nadstropju poslovne stavbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52.

 

 

Gradivo za skupščino, ki obsega sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2021, Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora, Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora z revizorjevim poročilom, izčrpne informacije o pravicah delničarjev ter obrazec pooblastila za glasovanje, je delničarjem dostopno na sedežu družbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 uro, od objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) dalje. Gradivo za skupščino je delničarjem dostopno tudi na spletni strani družbe (www.kompas-shop.si).

 

Sklic skupščine je bil objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) dne 29.07.2022, podan pa je tudi v pripetem dokumentu.

 

Sklic skupščine delničarjev družbe bo od 29.07.2022 dalje objavljen tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj deset let.

Direktor družbe
Datum: 1.8.2022
Pripeti dokumenti:  Sklic 40. skupščine