Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  29.7.2022 08:45
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-26/22
TOS-25/22

KRKA, d. d., Novo mesto

Prodobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 21. 7. 2022 do vključno 28. 7. 2022. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 7.714 lastnih delnic v skupni vrednosti 744.721,40 EUR, in sicer:

- 21. 7. 2022             1.275 delnic po povprečni tehtani ceni   95,26 EUR,
- 22. 7. 2022             1.196 delnic po povprečni tehtani ceni   95,93 EUR,
- 25. 7. 2022             1.349 delnic po povprečni tehtani ceni   96,50 EUR,
- 26. 7. 2022             1.228 delnic po povprečni tehtani ceni   96,75 EUR,
- 27. 7. 2022             1.328 delnic po povprečni tehtani ceni   97,32 EUR in
- 28. 7. 2022             1.338 delnic po povprečni tehtani ceni   97,38 EUR.
 
Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.705.597, kar je predstavljalo 5,201 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.713.311, kar predstavlja 5,225 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 29. 7. 2022 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 1.8.2022