Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  17.6.2022 16:02
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-430/22
INI-423/22

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Politika prejemkov in Poročilo o prejemkih za leto 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTFI (Ur.l.RS, št. 108/10- UPB, in nasl.) Skupina Prva d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Družba Skupina Prva d.d., objavlja Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Skupina Prva d.d. ter Poročilo o prejemkih za poslovno leto 2021 s poročilom neodvisnega revizorja.

Navedena dokumenta sta bila obravnavana tudi na skupščini družbe izvedeni dne 17.06.2022, na kateri se je skupščina družbe seznanila s Poročilom o prejemkih za poslovno leto 2021 in soglasno odobrila Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Skupina Prva d.d.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Skupine Prva (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 20.6.2022