Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  19.11.2021 16:02
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-714/21
INI-700/21

INTEREUROPA, d.d., Koper

Konstitutivna seja nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba INTEREUROPA d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Intereuropa d. d. obvešča zainteresirano javnost, da je na konstitutivni seji nadzornega sveta Intereurope d. d. dne 19. 11. 2021 za namestnico predsednika nadzornega sveta bila imenovana mag. Karmen Lebe Grajf, predsednik nadzornega sveta ostaja Tomaž Kokot.

Nadzorni svet je imenoval tudi člane revizijske komisije. V revizijsko komisijo so bili imenovani za predsednika Sebastijan Gostenčnik, za njegovo namestnico mag. Karmen Lebe Grajf in Zlatka Čretnik, predstavnica zaposlenih, ki ostaja članica revizijske komisije. Zunanja članica revizijske komisije ostaja dosedanja članica mag. Barbara Gorjup.  

Nadzorni svet je imenoval tudi člane komisije za imenovanja in prejemke ter za predsednika te komisije imenoval Gregorja Koreneta. Za člana komisije je imenoval Sebastijana Gostenčnika in dosedanjo članico komisije Tjašo Benčina, predstavnico zaposlenih.

 

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.si najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Datum: 22.11.2021