Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  18.11.2021 08:15
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-693/21
INI-679/21

KRKA, d. d., Novo mesto

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka, d. d., Novo mesto v obdobju januar - september 2021

Na podlagi 26. člena  Pravil Ljubljanske borze d.d. družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka, d. d., Novo mesto v obdobju januar - september 2021. 


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 18. 11. 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 19.11.2021