Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  9.6.2021 15:00
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-424/21
INI-418/21

KD Group, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in veljavne zakonodaje družba KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska 63, Ljubljana, v pripetem dokumentu objavlja sklepe 29. skupščine delničarjev družbe, ki je potekala 9. junija 2021.

To obvestilo bo od 9.6.2021 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav.

 

KD Group d.d.
Datum: 10.6.2021