Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  4.6.2021 13:40
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-415/21
INI-409/21

SID banka, d. d., Ljubljana

Sklic na dokument: Sklic 33. skupščine delničarjev SID banke

Popravek ure pričetka skupščine delničarjev SID banke

Objavljamo popravek ure pričetka skupščine delničarjev SID banke, ki bo ob 13.00 uri na sedežu banke. 

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 12. člena statuta SID banke, d.d., Ljubljana, uprava SID banke, d.d., Ljubljana sklicuje

33. skupščino delničarjev

SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana,

ki bo v Ljubljani, dne 7. 7. 2021, ob 13.00 uri,

na sedežu banke, Ulica Josipine Turnograjske 6, Ljubljana

SID banka, d.d., Ljubljana
Datum: 7.6.2021