Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  3.5.2021 11:04
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-291/21
INI-285/21

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Revidirano letno poročilo skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2020

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), družba KOMPAS SHOP d.d. objavlja Revidirano letno poročilo skupine KOMPAS SHOP  in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2020.

V skladu s 135. členom ZTFI-1 obveščamo, da letnega poročila še ni sprejel pristojni organ družbe.

Letno poročilo skupine KOMPAS SHOP  in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2020 je objavljeno v PDF formatu za namene razkritja notranje informacije skladno z Uredbo (EU) št. 596/2014 in predstavlja neuradno različico revidiranega Letnega poročila skupine KOMPAS SHOP  in družbe KOMPAS SHOP d.d.

Letno poročilo skupine KOMPAS SHOP  in družbe KOMPAS SHOP d.d za leto 2020 v zahtevani uradni evropski enotni elektronski obliki (ESEF) skladno z določbo 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 bo objavljeno v najkrajšem možnem času.

Poročilo bo od 03.05.2021 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj desetih let.

Direktor družbe
Datum: 4.5.2021