Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  30.4.2021 15:28
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-288/21
INI-282/21

UNION HOTELI d.d.

Nerevidirano Letno poročila družbe in Skupine Union hoteli za poslovno leto 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Union hoteli d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, objavlja nerevidirano Letno poročilo družbe in Skupine Union hoteli za poslovno leto 2020.

Upravni odbor je na svoji 44. redni seji dne 30.4.2021 obravnaval nerevidirano Letno poročilo družbe in Skupine Union hoteli za poslovno leto 2020.

Vpogled v letno poročilo družbe in Skupine Union hoteli za leto 2020 bo dostopen javnosti na spletni strani družbe http://www.uhcollection.si/  v obdobju najmanj 10 let od dneva objave.

Glavni izvršni direktor
Matej Rigelnik

Datum: 3.5.2021