Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Letna računovodska in revizijska poročila
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  30.4.2021 15:01
Oznaka objavljenega dokumenta : AR-33/21
AR-32/21

M1, d.d., Ljubljana

Letno poročilo

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe M1 d.d., Vojkova cesta 58, Ljubljana, objavlja revidirano letno in revidirano konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2020 v standardnem formatu ESEF.

Revidirano letno in konsolidirano letno poročilo bosta dostopni na spletni strani družbe M1 d.d. www.M1-dd.si od 30.04.2021 dalje, za obdobje 10 let.

Uprava družbe

Datum: 3.5.2021