Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  30.4.2021 15:01
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-287/21
INI-281/21

M1, d.d., Ljubljana

Seznam poslov s povezanimi osebami za poslovno leto 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družbe M1 d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 7. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb, 5. člen Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb in 106. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov družbe M1 d.d., finančna družba d.d., Vojkova cesta 58, Ljubljana objavlja seznam poslov, ki jih je družba sklenila s povezanimi osebami v obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2020.

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družne www. M1-dd.si od 30.04.2021 dalje za najmanj 10 let.

Datum: 3.5.2021