Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  30.4.2021 09:11
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-285/21
INI-279/21

VIPA HOLDING, d.d.

Seznam poslov sklenjenih med povezanimi osebami v letu 2020

Na podlagi 9. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 68/2007, 7/2008, 49/2008 sklep US: U-I-66/08-06 in 40/2009), 1. odstavka 5. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 99/07), določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 - popr., 66/19, 49/20 - ZIUZEOP) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, družba VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

 

NOTRANJO INFORMACIJO O OBJAVI SEZNAMA POSLOV SKLENJENIH S POVEZANIMI OSEBAMI V LETU 2020

 

Družba VIPA HOLDING d.d. objavlja seznam poslov sklenjenih s povezanimi osebami v letu 2020.

Seznam poslov sklenjenih s povezanimi osebami v letu 2020 in to obvestilo bosta od 30.04.2021 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljena na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

 

Uprava družbe
Datum: 3.5.2021
Pripeti dokumenti:  Posli s povezanimi osebami 2020