Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Letna računovodska in revizijska poročila
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  30.4.2021 09:04
Oznaka objavljenega dokumenta : AR-31/21
AR-30/21

VIPA HOLDING, d.d.

Revidirano letno poročilo družbe VIPA HOLDING, d.d. za poslovno leto, končano na dan 31.12.2020

Na podlagi 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št 77/18 in 17/19 - popr., 66/19, 49/20 - ZIUZEOP) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

 

NADZOROVANO INFORMACIJO O OBJAVI
REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA
ZA POSLOVNO LETO KONČANO NA DAN 31. 12. 2020Družba VIPA HOLDING d.d. objavlja revidirano  letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2020, ki je od danes dalje dostopno na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Nadzorni svet je na svoji 47. seji dne 29.04.2021 sprejel Poročilo Nadzornega sveta družbe VIPA HOLDING d.d. o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2020 in na ta način potrdil letno poročilo za leto 2020.

Revidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2020 in to obvestilo bosta od 30.04.2021 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljena na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Uprava družbe
Datum: 3.5.2021
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2020