Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  30.4.2021 08:57
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-284/21
INI-278/21

VIPA HOLDING, d.d.

Seja nadzornega sveta družbe Vipa Holding d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

NOTRANJO INFORMACIJO O SEJI NADZORNEGA SVETA
DRUŽBE VIPA HOLDING, D.D.


Nadzorni svet Vipa Holding d.d. je na svoji 47. seji dne 29. 04. 2021 obravnaval in potrdil revidirano letno poročilo družbe VIPA HOLDING d.d., za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2020 z vsebino, v kateri ga je sestavilo poslovodstvo družbe, skupaj z revizijskim poročilom in izjavo o upravljanju družbe.

Nadzorni svet je sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2020.

To obvestilo bo od 30. 04.2021 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljeno na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.
 

Uprava družbe
Datum: 3.5.2021