Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  1.4.2021 16:01
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-176/21
INI-170/21

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Sprememba finančnega koledarja za leto 2021

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., objavlja to sporočilo:

Sava Re, d.d., obvešča javnost o spremembi finančnega koledarja za leto 2021.

Sprememba se nanaša na objavo revidiranega letnega poročila Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2020 ter na objavo izjave o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Družba bo revidirano letno poročilo za leto 2020 in izjavo o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb objavila 8. 4. 2021.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 1. 4. 2021, in sicer za najmanj petletno obdobje.

Uprava Save Re, d.d.
Datum: 2.4.2021
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar 2021