Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Skupno število glasovalnih pravic in vrednost kapitala
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  1.4.2021 08:36
Oznaka objavljenega dokumenta : CNS-4/21
CNS-4/21

KD Group, d.d., Ljubljana

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi 149. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: KD Group d.d.), objavlja obvestilo o spremembi skupnega števila delnic oznake KDHR z glasovalno pravico, nastali zaradi izvedbe korporacijskega dejanja zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.

Po izvedbi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic ima družba po stanju na dan  na dan 31.3.2021:

  • skupno število vseh izdanih delnic KDHR, vpisanih centralnem registru imetnikov delnic izdajatelja KD Group d.d., ki ga vodi KDD d.d.: 2.157.487
  • skupno število z glasovalno pravico:2.157.487, kar predstavlja 100 % vseh izdanih delnic.


To obvestilo bo od 1.4.2021 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave. 

KD Group d.d.
Datum: 2.4.2021