Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  19.11.2020 08:13
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-754/20
INI-735/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka, d. d., Novo mesto v obdobju januar - september 2020

Na podlagi 26. člena  Pravil Ljubljanske borze d.d. družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v obdobju januar - september 2020. 
 

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 19. 11. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 20.11.2020