Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  17.11.2020 15:35
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-753/20
INI-734/20

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Obvestilo o prevzemni nameri za odkup delnic družbe KS NALOŽBE d.d.

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU, Pravil Ljubljanske borze ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča javnost, da je danes dne 17. 11. 2020 prejela obvestilo o prevzemni nameri s strani družbe KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper (prevzemnik) za odkup vseh delnic družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 2225727 (Ciljna Družba) z oznako KSFR in ISIN kodo SI0021113855 (Delnice Ciljne Družbe).

To obvestilo skupaj z obvestilom o prevzemni nameri z dne 17. 11. 2020 bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 17. 11. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 18.11.2020
Pripeti dokumenti:  Obvestilo o prevzemni nameri