Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  28.7.2020 13:57
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-536/20
INI-523/20

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Obvestilo o 13. seji nadzornega sveta družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe KOMPAS SHOP d.d., se je dne 28.07.2020 sestal na svoji 13. seji, na kateri se je seznanil z odstopnima izjavama članov NS ter osnoval predlog skupščini za imenovanje članov NS. 

Informacija bo od 28.07.2020 dalje objavljena tudi na spletni strani družbe  http://www.kompas-shop.si/ za obdobje najmanj pet let.

Direktor družbe
Datum: 29.7.2020