Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  22.7.2020 15:01
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-526/20
INI-513/20

MELAMIN, d.d., Kočevje

Objava sklica skupščine delničarjev

Na podlagi drugega odstavka 295. člena ZGD-1 in statuta družbe, uprava družbe sklicuje 28. skupščino družbe, ki bo v četrtek 27.8.2020 ob 12. uri na sedežu družbe Tomšičeva 9 v Kočevju.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, letnim poročilom za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta za leto 2019, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak dan od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine od 8. do 12. ure ter na spletni strani družbe www.melamin.si

Vzorec prijave udeležbe na skupščino, vzorec pooblastila ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev, so delničarjem dostopne na sedežu družbe ter na spletni strani družbe www.melamin.si

Obvestilo o sklicu skupščine je v pripetem dokumentu in bo od 22.7.2020 dalje objavljeno tudi na spletnem portalu AJPES ter za obdobje najmanj pet let tudi na spletni strani družbe www.melamin.si

Direktor družbe
Srečko Štefanič

Datum: 23.7.2020
Pripeti dokumenti:  Sklic 28. skupščine