Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  21.7.2020 15:11
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-523/20
INI-510/20

VIPA HOLDING, d.d.

Sklic redne letne skupščine družbe Vipa Holding d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS), Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 - popr.) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja 

SKLIC REDNE LETNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV.

Uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina sklicuje redno letno skupščino delničarjev družbe, ki bo v petek, 21. 08 .2020, ob 9.00 uri na sedežu družbe v Ajdovščini, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina.

Sklic skupščine vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami je objavljen na spletni strani družbe www.vipa-holding.si v sklopu Skupščina.

Objava obvestila o sklicu redne letne skupščine delničarjev bo od 21. 07. 2020 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljena na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.                                

Uprava družbe
Datum: 22.7.2020