Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  21.7.2020 15:03
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-522/20
INI-509/20

VIPA HOLDING, d.d.

Seja nadzornega sveta družbe Vipa Holding d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja
 

NOTRANJO INFORMACIJO O SEJI NADZORNEGA SVETA
DRUŽBE VIPA HOLDING D.D.

 

Nadzorni svet družbe Vipa Holding d.d. je na svoji 26. korespondenčni seji dne 20. 07. 2020 potrdil predlagane sklepe, ki jih je uprava predlagala za redno letno skupščino.

To obvestilo bo od 21.07.2020 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljeno na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Uprava družbe
Datum: 22.7.2020